Langdurige ouderenzorg

De langdurige ouderenzorg is de afgelopen jaren fors veranderd. Dit vergt veel van de professionals. De vragenset is er om kennis op te frissen en in het geheugen te prenten.

Deze vragenset van ruim 200 vragen is mix van bewustwording en feitenkennis.